Trenderna som formar framtiden!

Uppkoppling, digitalisering, elektrifiering är exempel på trender som inte längre är framtida, utan snarare samtida.

På Recyclingdagen 2019 tas exempel på dessa upp, till exempel sophämtning on demand, sopbilar som drivs fossilfritt och automatiserad teknik för sortering av avfall. Man tittar också på trenden med ökad pantning och trenden att återbruka allt mer inom byggsektorn. Att intresset för plastfrågan och en ökad återvinning av plast får också sin plats i programmet.

Cem Eryigit talar på Recyclingdagen

Cem Eryigit och Johan Boson från Smart Bins Nordic kommer vara på plats på konferensen i Helsingborg den 14/5. Under programpunkten Teknikspaning som handlar om fram- och samtidens teknik ska Cem presentera Bin-e. Det ser vi fram emot!

Läs mer om Recyclingdagen 2019 här.