Smart Bins gör det enkelt att vara grön

På arbetsplatsen kan en god återvinning vara svår att uppnå för de anställda då många kontor erbjuder mycket begränsade återvinninglösningar eller, i värsta fall, ingen alls. Det supersmarta systemet i Bin-e sköter återvinningen i ett nafs – maskinen sorterar automatiskt och gör skräpet klart för materialåtervinning.

Den smutsiga sanningen om återvinning

År 2017 genererades 487 kg kommunalt avfall per capita bara i Europa. Av detta återvanns endast 29 procent.

En avgörande orsak till denna låga återvinningsgrad är otillräcklig sortering av material. Om olika typer av sopor blandas i de partier som skickas till återvinningscentraler, kan det innebära att hela partiet inte kan behandlas korrekt och binds därmed upp i landmassa istället för att återvinnas och få nytt liv.

För att möta EU:s återvinningsmål senast 2025 måste städerna öka sina återvinningsnivåer till 55 procent. Det är här Smart Bins intelligenta lösning kommer in i spel. Multifunktionsfacket identifierar, sorterar och komprimerar avfall automatiskt. Systemet kan även vidareutbildas för att identifiera flertalet olika avfallstyper – från papper och plast till aluminium och e-avfall.

Bra för planeten och bra för företagen

Smart Bins erbjuder inte bara goda nyheter för miljön utan också för företag. Tack vare smartare sortering får vi företag att spendera mindre tid och pengar på avfallshantering. Dessutom stärker vi företagets hållbarhetsprofil.

Läs hela artikel på teknikjätten Nvidias sajt.