Tydligare och enklare återvinning för Epicenters medlemmar

Det digitala innovationshuset Epicenter i Stockholm rymmer över 500 företag och 4500 medlemmar och är ett kreativt center för verksamheter av olika storlek och karaktär. Smart Bins kompostmaskin och avfallskomprimator har sedan början av 2021 en plats på Epicenter i anslutning till restaurang K-märkt där det dagligen passerar hundratals människor.

Vi träffade Cornelia Carlsson, Head of Operations på Epicenter, som berättade om hur lösningarna fungerar, tankar kring hållbarhet och vikten av kommunikation och synlighet i syfte att förändra invanda beteenden kring återvinning.

Hur har avfallskomprimatorn och kompostmaskinen tagits emot av personal och lokalvård?

De har tagits emot bra! Vi har många medlemmar som tycker det är väldigt roligt med just kompostmaskinen – den pratas det en hel del om. Senast idag hade jag en visning här i huset och besökarna uppmärksammade den direkt. Utmaningen för oss ligger i informationsflödet gentemot våra leverantörer och hur vi till exempel håller lokalvårdare informerade om hur maskinerna ska skötas, även vid personalomsättning eller sjukdomsfall. Om vi vässar vår kommunikation med instruerande videos så vi undviker tolkningar av skötselrutinerna, så tror jag att vi kan få det att fungera bättre och samtidigt kan ställa helt andra krav på våra leverantörer.

Vad gör ni med kompostjorden idag? Har ni fått någon feedback?

I dagsläget är det främst vi som jobbar på Epicenter som tar hem kompostjorden som kommer av matavfallet. Någon särskild feedback kring jorden har jag inte fått, däremot positiva kommentarer om att vi gör det möjligt för medlemmarna att sortera sitt matavfall. Vårt nästa steg är att ta fram ett kreativt sätt att dela ut kompostjorden på till fler än bara oss som jobbar på Epicenter.

Har du någon insikt i hur implementation gick till?

Jag var dessvärre inte med vid uppstarten men jag vet att det dessförinnan pratades om svårigheten att få medlemmarna att återvinna. Under en period testade vi hänga olika avfallstyper ovanför respektive behållare för att tydliggöra vad som ska slängas var. I och med att Smart Bins lösningar sticker ut från andra sorteringsbehållare så blir det enklare för medlemmarna att lägga märke till dem och således sortera rätt.

Ni har lösningarna implementerade i restaurangen – vad ser du som nästa steg?

Vi har fortfarande tre andra pentryn i byggnaden där vi har snygga designade avfallsbehållare i olika höjder, märkta med etiketter som visar på hur man ska sortera. Däremot ser vi att det ändå slängs pappersmuggar bland glasflaskorna. Den typen av behållare som smälter in snyggt i inredningen kanske inte är det bästa för att få människor att tänka efter innan de slänger sitt avfall. Eftersom avfallskomprimatorn fungerar så bra i restaurangen är det lätt att ställa sig frågan hur vi kan överföra beteendet i restaurangen till våra pentryn. Ett alternativt skulle kunna vara att ha en avfallskomprimator i varje.

Hur arbetar ni med hållbarhet och hållbarhetsmål på Epicenter? Vad vill ni bli bättre på?

Detta är något som vi just nu aktivt pratar om inom organisationen. Hållbara lösningar inom innovation ligger i kärnan av vad Epicenter som bolag jobbar för och vi jobbar just nu för att sätta de rätta målsättningarna för oss som verksamhet.

Ett första steg är att vi vill bli bättre på att synliggöra hållbarhet i huset på ett sätt som gör det enkelt för medlemmarna att bli bättre på att sortera. Jag upplever en stor skillnad sedan vi fick avfallskomprimatorn. I och med att den står synligt i restaurangen så uppmärksammas den, och har du väl börjat sortera en sak, upplever jag att man är mer benägen till att sortera resten av sitt avfall korrekt. Eftersom vi inte har möjligheten att förse medlemmarna med porslin är vi bundna till engångsmaterial, och det vill vi ska återvinnas.

Hur ser du att Smart Bins kan hjälpa er framåt och eventuellt fastighetsskötaren?

Genom att ställa frågor, utmana hur vi jobbar och genom att vara ”det bra samvetet”, men samtidigt vara förstående i de utmaningar vi har här på Epicenter.

naima-kmarktSå fungerar våra lösningar på restaurang K-märkt
magnolia-smart-binsKompostmaskinen främjar Magnolia Bostads cirkulära arbete
Vill ni också synas här?

Vi är stolta över våra kunder och är inte blyga för att skryta om deras miljöinsatser. Skicka in en förfrågan så tittar vi tillsammans på hur vi kan hjälpa er bidra till ett cirkulärt samhälle.