Rätt förutsättningar är A och O för ökad återvinning

Att ta hand om avfallet och källsortera är troligtvis bland det enklaste vi kan göra för att hjälpa miljön och något vi alla kan bidra till med rätt förutsättningar. Smart Bins ger er rätt förutsättningar genom att erbjuda innovativa och effektiva lösningar där avfallsströmmen uppstår på arbetsplatsen. Det kan vara i köket, pausutrymmet, kontorslandskapet . Där medarbetare och besökare med flera rör sig, uppstår avfall.

Vi har lösningar för alla de material som cirkulerar i dessa utrymmen och hjälper er att sätta upp flödena för att hanteringen både ska vara smidig och ge resultat. Inte sällan blir det även roligt att sortera och en snackis! Samtal som dessutom ger ett starkt signalvärde, bygger upp anställdas stolthet och lojalitet och kan bidra till fler hållbara aktioner på arbetsplatsen.

branscher-kommersiella-miljoer-headerKommersiella miljöer

Success stories från branschen